Workshop Média a my, reklama

V rámci projektu Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí se žáci také seznamují s fungováním médií.

Pozici vědecko-pedagogického pracovníka vykonává Mgr. Václav Víška, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové, který 2. prosince pracoval přímo s cílovou skupinou – školním televizním štábem. Hovořil o médiích, jejich historii, diskutoval s dětmi o každodenním kontaktu s nimi.
Velkou pozornost věnoval reklamě. Děti zhlédly několik ukázek a snažily se je analyzovat. Na závěr žáci tvořili reklamní slogan.

Fotografie z workshopu

Mgr. Iva Přibylová

Michal Přibyl | 04.12.2011 v 22:37