Reportáž o otevření modernizovaného sportovního areálu

Zmodernizovaný školní sportovní areál slavnostně otevřen👍

Dne 10. září 2021 byl za přítomnosti starosty města Mgr. Moravce slavnostně otevřen náš zmodernizovaný školní sportovní areál.

Oplocení hřiště bylo vyzdobeno žákovskými pracemi – výkresy, texty o Emilu Zátopkovi či o hendikepovaném sportovci Adamu Peškovi.

První část programu byla určena pro žáky prvního stupně a pro děti z mateřské školy. Všichni si nejprve mohli vyzkoušet štafetový běh a poté různé sportovní i zábavné atrakce.

Po odchodu školkových dětí nastoupili i žáci druhého stupně a celá škola vytvořila na travnaté ploše českou národní vlajku.🥰

Další část programu patřila žákům druhého stupně, kteří rovněž nejprve absolvovali štafetový běh. Po štafetě si chlapci zahráli fotbal, mladší dívky vybíjenou a starší děvčata přehazovanou. Tečkou za sportovním dopolednem bylo utkání v přehazované mezi týmem pedagogů a žáků 9. tříd. Gratulujeme deváťákům – byli lepší, vyhráli!🤝👍😀

Sportovní výsledky dnes nebyly nejdůležitější. Tím hlavním byla radost z pohybu, radost, že můžeme společně sportovat v krásném prostředí, a navíc ještě za krásného počasí :-)