Školní TV hraje pohádku pro malé školáky

ZŠ TGM Borohrádek je zapojena do mezinárodního projektu Erasmus+ s názvem Challenge as a Modern Pedagogical Tool, jehož součástí je zapojování do různých výzev. Jednou z nich je příprava představení pro mladší děti, a tak členové mediálního kroužku nacvičili pohádku O dvanácti měsíčkách, kterou dne 28. ledna odměnili prvňáčky i další třídy prvního stupně za práci v prvním pololetí.

Mediální kroužek, s nímž nyní nově spolupracoval Mgr. Miroslav Koudelka, začal s přípravou pohádky na konci listopadu 2015. Žáci rozdělení do dvou skupin trénovali čtení textu, práci s hlasem a postupně začali divadlo opravdu hrát – nejprve v provizorních podmínkách, později s rekvizitami, kulisami a kostýmy v upravené družině. Dva dny před představením také proběhlo soustředění s přespáním ve škole.

V den předávání vysvědčení žáci pohádku sehráli celkem čtyřikrát. Jedna skupina vždy hrála a druhá pomáhala s dalšími úlohami. Žáci si totiž také vyzkoušeli roli osvětlovačů, zvukařů, nápovědy, asistovali s kulisami a rekvizitami a rovněž zvládli natočit reportáž pro Českou televizi.

Jsme rádi, že pohádka mladší školáky potěšila a naše snaha splnila svůj účel. Velké poděkování patří Mgr. Koudelkovi a všem, kteří se zodpovědně věnovali přípravám a také těm, kteří náš tým doplnili později a nahradili žáky chybějící ze zdravotních důvodů.

Na pohádku se mohou také těšit děti z místní mateřské školy a pozvány budou i okolní základní školy. 

 

Fotografie

Reportáž pro ČT na stránkách školní TV (reportáž byla rovněž odeslána České televizi k odvysílání na ČT:D v pořadu Zprávičky)

Michal Přibyl | 29.01.2016 v 21:07