Projekt CROSSING BORDERS VIA VIDEOS

ZŠ TGM Borohrádek realizuje projekt Crossing borders via videos.

Mezi hlavní cíle projektu Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí patří navrhování a realizování projektů, jejichž součástí je videotvorba.

 

Již v listopadu jsme vypracovali projekt s názvem Crossing borders via videos – volně přeloženo – Za hranice prostřednictvím videa. Během listopadu a prosince probíhalo vyhledávání zahraničních partnerů. Kromě ZŠ TGM Borohrádek, která je koordinátorem projektu, se této aktivity účastní školy z Turecka, Chorvatska, Španělska, Holandska, Islandu, Bulharska, Rakouska, Lotyšska, Itálie a Norska.

 

Hlavním cílem projektu je tvořit krátká videa na zadaná témata. Po jejich zpracování proběhne na každé škole filmový „festival“, v rámci kterého budou prezentovány vytvořené filmy. Ty je rovněž možné zhlédnout na webových stránkách projektu.

 

Projekt dává žákům šanci pracovat inovativním způsobem, učit se nové postupy, sledovat a porovnávat videa vytvořená vrstevníky z různých států a také reprezentovat zemi, ve které žijí. Účastníci projektu poznávají význam cizích jazyků, rozvíjejí své jazykové a technické dovednosti, prostřednictvím videí se seznamují s odlišnými kulturami.

 

Na každé partnerské škole budou vybrána tři nejlepší videa. Z těchto dílčích výsledků vzejde celkový vítěz. Také bude zvolen internetový vítěz, a to na základě hlasování návštěvníků webových stránek projektu.

 

Prvním úkolem bylo vytvořit video o maximální délce čtyři minuty představující daný stát. Součástí mělo být i stručné představení města, školy a žáků. Také bylo doporučeno zařadit ukázky jazyka dané země.

 

Všechny školy cítily za úspěšné představení své země velkou zodpovědnost, a tak se za čtyřmi minutami skrývá mnoho hodin práce. Naši zemi reprezentuje video zpracované členy mediálního kroužku ZŠ TGM Borohrádek.

 

Webové stránky projektu můžete navštívit zde.

 

Videa můžete zhlédnout zde.

 

Hlasovat můžete zde.

 

Michal Přibyl | 24.02.2012 v 20:36