Činnost školní televize ve školním 2012/2013

Projekt OP VK Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí skončil v srpnu 2012, činnost redakčního týmu však úspěšně pokračovala i v uplynulém školním roce.

Spolupráce s Českou televizí

Velký význam přikládáme naší spolupráci s Českou televizí. Vedle sestavování přehledů událostí ze ZŠ TGM Borohrádek za jednotlivé měsíce tvoříme reportáže o dění v Borohrádku či v naší škole, které odesíláme České televizi. Příspěvky jsou zveřejňovány na webových stránkách ČT24, reportáže o pochodu historickými místy Borohrádku, zápisu do první třídy a pěvecké soutěži Zlatý slavík byly rovněž odvysílány v pořadu Zprávičky na ČT1 a ČT2.

V říjnu 2012 jsme se také zúčastnili třídenní akce pod záštitou České televize s názvem Jak se dělá televize, která se konala v Příbrami. Zde jsme se setkali s dalšími osmi dětskými či školními televizemi z různých míst České republiky a především se známými osobnostmi z České televize.

Členové redakčního týmu byli také pozváni na natáčení čtyř dílů Miniparlamentu pořadu České televize Zprávičky. Čtyřikrát jsme tak žáky ZŠ TGM Borohrádek mohli sledovat v roli poslance a argumentujícího publika na obrazovkách ČT.

 

Projekt Crossing Borders Via Videos

ZŠ TGM Borohrádek je autorem a koordinátorem mezinárodního projektu Crossing Borders Via Videos. V rámci projektu tvoří školy z jedenácti zemí Evropy videa v angličtině na zadaná témata. Součástí projektu jsou filmové festivaly spojené s volbou tří nejlepších videí, sdílení snímků na projektovém webu či on-line hlasování. Žáci se zábavnou formou učí pracovat v týmu, rozvíjejí jazykové a technické znalosti a dovednosti, reprezentují svoji zemi a poznávají život v různých státech Evropy z pohledu svých vrstevníků.

V letošním roce bylo úkolem zpracovat video na téma Vítejte v našem městě. Video zpracované žáky ze Školní televize Welcome to Borohrádek obsadilo na filmových festivalech ve všech zemích s výjimkou Norska první místo a získalo tak celkové prvenství.

Projekt také obdržel významné ocenění. V roce 2012 bylo zaregistrováno 594 eTwinningových projektů, z nichž 61 získalo tzv. Quality Label (včetně naší školy). Osm projektů pak obdrželo také národní cenu. Náš projekt Crossing Borders Via Videos se stal druhým nejlepším projektem v kategorii základních škol. K ocenění patří i poukaz na 40 000 Kč, které jsou určeny na setkání projektových partnerů.

Projekce videí vytvořených v rámci našeho projektu se také stala součástí 53. ročníku Mezinárodního dětského filmového festivalu v chorvatském Šibeniku. S chorvatskými kolegy jsme zde rovněž projednali možnosti další spolupráce v oblasti videotvorby.

 

Další aktivity

Školní televize pořádala v říjnu 2012 v budově borohrádeckého kina prezentaci, na které představila vybraná videa. Při této příležitosti i při dalších školních akcích plnili členové redakčního týmu roli moderátorů.

Úspěchů Školní televize si všímala i média. Reportáž o nás vysílala Česká televize a Český rozhlas, několik článků bylo zveřejněno v regionálním tisku.

Michal Přibyl | 01.09.2013 v 21:49